Grundlæggende innovationsteori

Forelæsning: Teknologi I

(gennemgår kortfattet Schumpeter, Abernathy og March og mere fuldstændingt tekster af Foster, Anderson & Tushman og Shane)

 

Forelæsning: Teknologi II

(Første del af forelæsningen dækker tekster af Christensen og Henderson & Clark, anden del dækker David og Vincenti)

 

Forelæsning 3: Organisation I

(Første del af forelæsningen dækker Adler et al, anden del dækker Cohen & Levinthal og Brown & Duguid).

 

Forelæsning 4: Organisation II

(Første del dækker Cooper, anden del Mouristen et al, og tredje dækker Augsdorfer og kortfattet Hartmann & Hartmann).

 

Forelæsning 5: Fremtiden

(Første del gennemgår Arora et al, anden del Jeppesen & Lakhani, tredje del von Hippel, og fjerde del Altman et al. Forelæsninger er på engelsk).

 

Gæsteforelæsning: Karen Ingerslev

Supplerende materiale

 

Gæsteforelæsning: Peter Kragh